خلص معلومات

خلص معلومات

د میرویس نیکه لوړو زده کړوو مؤسسې د کتابتون اړوند خلص معلومات
•    په کتابتون کي تقریباً ۹۰۰۰ د مختلیفو پوهنځیو درسي کتابونه، عمومي کتابتونه، مختلیفي مجلې، جریدې او ژورنالونه سته چي محصلین په پراخه کچه استفاده ورڅخه کولای سي.
•    کتابتون د رسمیاتو له شروع کېدو څخه نیم ساعت مخکي او د رسمیاتو له ختم څخه نیم ساعت وروسته فعال وي، محصلین په ډاډه زړه استفاده ورڅخه کولای سي.
•    د کتابتون ارام، مستریح، پراخ او سُتره چاپېریال د مطالعې لپاره غوره ځای او انتخاب دی.
•    د فزیکي کتابتون علاوه محصلین کولای سي د ډیجیټل کتابتون څخه کوم چي له ۱۲۰۰۰ څخه زیات PDF منابع پکي شتون لري اعظمې استفاده وکړي.
•    محصلین کولای سي د کتابتون د کارډ په لرلو سره او د کتابتون د مقرراتو په رعایت کولو سره کتابونه او منابع د استفادې او مطالعې لپاره له ځان سره امانت یوسي.
•    د محصلینو سره د انلاین ډیجیټل منابعو په پيداکولو کي مرسته کیږي.
•    په کتابتون د دوه پایه کمپيوټرونو په شتون کي محصلین کولای سي د موضوعاتو له پيداکولو وروسته هغه په سافټ شکل په کمپیوټرونو کي ټایپ او یا هم ترتیب کړي.
•    د محصلینو څخه علاوه د میرویس نیکه لوړو زده کړو مؤسسې له کتابتون څخه د همدې مؤسسې استادان او کارمندان هم په پراخه کچه استفاده کولای سي.
•    په یوه وخت کي له ۴۰ تنو څخه زیات محصلین استفاده ورڅخه کولای سي.


2024-Jun-17