د اقتصاد پوهنځۍ معرفت

د میرویس نیکه لوړو زده کړو مؤسسی اقتصاد پوهنځی په ۱۳۹۲ هجری لمریز کال کی تائسیس او په ۱۳۹۳ هجری لمریز کال کښي د اقتصاد پوهنځی په نامه د میرویس نیکه لوړو زده کړو مؤسسی د پوهنځیو په ډله کښي په عملی توګه شامله شوه. نوموړی پوهنځی دوی څانګی لری:

  • د تجارت د اداری څانګه
  • د بانکی او مالی چارو څانګه

اقتصاد پوهنځي د مجربو استادانو په درلودلو او د عصری اسانتیاوو څخه په ګټه اخیستنی سره زده کړه ایز بهیر مخته وړی. او د هیواد په کچه په مالی، مدیریتی اواقتصادی برخو کښي د زده کړو او څیړنو له لاری په ټولنه کښي وده او پیاوړتیا رامنځته کولو ته ژمنه ده.


2022-Jan-26