د حقوقو څانګي پېژندنه

د حقوقو څانګي پېژندنه

د حقوقو څانګه د حقوقو او سياسي علومو د پوهنځي په چوګاټ کي  يو اساسي، تخصصي او فارغ ورکوونکي ديپارتمنت شميرل کيږي نه يوازي دا چي په سياسي، رهبري او اداري برخو کي له ستونزو سره مخ يوو همدارنګه د  هيواد په قضايي سيسټم د بي شميره ستونزو سره مخ يوو چي د همدغه ستونزو د رفع کولو لپاره د ټولني په عدلي، قضايي، حقوقي او اړوند  په برخو کي د مسلکي کسانو نه شتون يو لويه  خلا بلل کيږي.

 نو د ټولني په مختلفو برخو کي لکه په حقوقي، قضايي، عدلي  او اړونده نورو برخو کي د خلا ډکولو لپاره د حقوقو څانکي ته اړتيا ليدل کيږي چي په فعاليت پيل وکړي نو د همدغه اساسي اړتياوو په بنا لازمه بلل کيږي چي د حقوقو او سياسي علومو په پوهنځي کي همدغه ډيپارتمنت ايجاد سي او محصلين په کي جذب سي او وروسته ټولني ته د متحصصو او متهعدو کسانو په ډول د خدمت لپاره وړاندي سي.

د حقوقو څانګي لرلید، رسالت، هدف او ارزښتونه

لرليد

د قضأ او څارنوالي څانګه به د هيواد په حقوقي، عدلي او قضـأيي برخو کي د اسلامي، ملـي او اکاډميکو ارزښتونو سره سم علمي او مسلکـي کادرونه ټولني ته وړاندي کوي. همدارنګه په ملـي کچـه د قضـــا  او څارنوالي په برخو کي د پرمختللو علمي او تخنيکي نــورمونو، عـدالت پلـــــي کونکي، لوړ اعتمــاد او څانګړي موقف لرونکي  څانګې په صفت را څرګندېدل.

رسالت

•              د اسلامي او ملي ارزښتونو په رڼا کي د افغاني ټولني او نړۍ والو  پرمختګونو په نظر کي نيولو سره د لیسانس ترکچي کادرونه روزل.

•              د ديني او ملي ارزښتونو په رڼا کي قاضيان، څارنوالان او مدافع وکيلان روزل.

•              دولتي، غير دولتي حکمي او حقيقي اشخاصو ته د مشاوریت په  بـــــرخه کي مسلکـــي حقوقي  مشاورين روزل.

هدف

•              د حقوقي، عدلي او قضأيي ارګانونو دپياوړتيا په موخه د مسلکي کادرونو روزل.

•              ټولني ته د تقنين په برخو کي د مسلکي اشخاصو روزل.

•              په اړوند درسي نصاب کي د ټولني د اړتياؤ سره سم بيا کتنه، تغيرات او اصلاحات راوستل

•              د روزل سوو مسلکي کادرونو په ذريعه په ټولنه کي د قانون د حاکميت د بهیر سره مرسته کول.

ارزښتونه

•              د افغانستان د عدلي او قضأيي نظام پېژندنه.

•              باکيفیته لوړي زده کړي.

•              د ملي يو والي د روحيې ټينګښت.

•              وړتيا او محاسبه.

•              په کارونو کي شفافيت.

 

د محصلينو لپاره عملي کار ځایـونه

د حقوقو څانګي د محصلينو د عملي زده کړو لپاره مجهــــــز او معياري  حقوقي کلينيک شتون لـري چــي وخت پــر وخت محصليـــن پکښــي  تمثيلي محکمې، حقوقي بحثونه، حقوقـــي مناظــــرې او د حقوقــــي موضوعاتوپه اړه حقوقي مشورې ورکول کيږي.

  • حقوقي کلينيک
  • استیناف محکمه
  • هلمند حقوقي او مشورتي خدمتونو مرکز
  • د مدافع وکيلانو دار الوکالې

2024-Jun-17