2023-07-27

د ښوونځيو او مدارسو د نوي فارغانو د پام وړ!

د میرویس نیکه لوړو زده کړو مؤسسې د ۲۵ دور کانکور ازمويني نېټه

د اسد میاشتي ۲۰ مه وټاکل سول.

کولای سئ همدا اوس په معالجوي طب، اقتصاد، سياسي علوم او حقوقو پوهنځيو

کي نوم لیکنه وکړئ او زموږ سره خپل علمي سفر پیل کړئ.

یادونه: دا ځل د تخنیکي او مسلکي زده کړو انستیتوت فارغان

په اقتصاد پوهنځی کي بې له کوم تنزيل څخه جذبيږي.

د ښوونځيو او مدارسو د نوي فارغانو د پام وړ!نور اړوند خبرونه
2023-Oct-04