معالجوي طب پوهنځی د څېړنو پایلي

ګڼه

د څېړني عنوان

د څېړونکي نوم

 

۱

په اسلام او افغاني ټولنه کي د ښځي مقام

 

شاهده رحیمي

کتنه/ډانلوډ

۲

د کندهار ولایت په میرویس حوزوي روغتون اطفالو وارډ کښې د بېړنۍ نس ناستي د ناروغی د مرګ او مير څېړنه  د ۱۳۹۷-۱۳۹۸ کال پورې

رنځورمل ډاکټر نېک محمد ظفري

کتنه/ډانلوډ

۳

په  ميرويس حوزوي تخصصي روغتون  د اطفالو څانګه کي د تلاسيميا ناروغانو موجوده حالت اپيدمولوژيک څېړنه

رنځورمل ډاکټر نيک محمد (ظفري)

کتنه/ډانلوډ

۴

د کندهار ولایت په میرویس حوزوی روغتون اطفالو وارډ کښي دمحرقی تبه  دوقوعاتو څېړنه  په ۱۳۹۹ کال کښی

 

رنځورمل ډاکټر هدایت الله (حکیمی )

کتنه/ډانلوډ

۵

د لومړنۍ پاملرني مریضانو کي هغه فکتورونه چي د لوړ فشار د پوهي د سطحي سره تړاو لري

 

استاد عبدالحنان عزت او رحیم الله رحیمي

کتنه/ډانلوډ

۶

د ويروسي هيپاتيت له امله د ینې د سيروز په  ناروغانو کي د پوستکي تظاهرات او کلینيکي نښي

استاد ډاکتر خان محمد خشکیارزوی

کتنه/ډانلوډ

۷

رابطه هوش هیجانی با عملکرد مدیران بیمارستان های آموزشی

(تحلیل، نتیجه و پشنهادات)

استاد نورخالق نور  او دكتر احمد باغی

کتنه/ډانلوډ


2024-Jul-21