لرلید رسالت موخی او ارزښتونه

لر ليد (Vision)
ميرويس نيکه د لوړو زده کړو مؤسسه غواړې چې د سيمې په کچه په علمي او څیړنیزو برخو کې د ټولنې ستونزې حل کړي

رسالت (Mission)
ميرويس نيکه د لوړو زده کړو مؤسسه هڅه کړیده، چې د زده کړو او څیړنو په برخو کې علمي کادرونه ټولنې ته وړاندې کړې.

هدفونه:
د شواهدو پر بنسټ څیړنې ، باوري کیفیت ، ملاتړ او د تعلیمي او څیړنې کلتور ملاتړ کولو سره د پایلو فعاله خپرونه یقیني کړئ.

ارزښتونه:

  • اسلامي ، بشردوستانه او افغاني وقار ته درناوی
  • مسؤلیت منل
  • • ټیم کار او اړیکه
  • مثبت نوښتونه او بدلونونه
  • • شفافیت او پرمختللی کول

2023-May-29